Svarbiausios naujienos

Informuojame visus globos namų artimuosius, tėvus, gimines dėl laikino apribojimo lankyti Pabradės socialinės globos namų gyventojus, siekiant prevenciškai apsaugoti nuo korono viruso plitimo iki kol Lietuvoje nebus atšaukta ekstremali situacija. Karantinas pratęstas iki birželio 16 dienos.

2020. 04 .16.Pabradės socialinės globos namų 10 grupės paslaugų gavėjos šventė Šv. Velykas. Šiai šventei ruošėmės iš anksto: merginos, vadovaudami socialinės darbuotojos Svetlanos Maculevič, spalvino margučius, puošė grupės patalpas, kūrė Velykinės kompozicijas.

Kovo 11-ąją minima vieno iš svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių – Nepriklausomybės atkūrimo – 30-oji sukaktis. Lemiamą tašką Lietuvos išsivadavimo byloje padėjo 1990 metų kovo 11 dienos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo priimtas Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas. Šią sukaktį kovo 10 dieną minėjo Pabradės socialinės globos namų bendruo