Ataskaitos

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2020-04-27

Metinė veiklos ataskaita

2019m. metinė veiklos ataskaita

2018m. metinė veiklos ataskaita

Veiklos ataskaitos

2019 m. socialinės globos namų veiklos ataskaita

2018 m. socialinės globos namų veiklos ataskaita

2017 m. socialinės globos namų veiklos ataskaita

2016 m. socialinės globos namų veiklos ataskaita

2015 m. socialinės globos namų veiklos ataskaita

2014 m. socialinės globos namų veiklos ataskaita

2013 m. socialinės globos namų veiklos ataskaita


Įsivertinimai


2019 m. suaugusių asmenų su negalia socialinės globos trumpalaikės (ilgalaikės) atitikties socialinėms globos normoms įsivertinimas

2019 m. vaikų su negalia socialinės globos ilgalaikės (trumpalaikės) atitikties socialinėms globos normoms įsivertinimas

2018 m. suaugusių asmenų su negalia socialinės globos trumpalaikės (ilgalaikės) atitikties socialinėms globos normoms įsivertinimas

2018 m. vaikų su negalia socialinės globos ilgalaikės (trumpalaikės) atitikties socialinėms globos normoms įsivertinimas

2017 m. vaikų su negalia socialinės globos (trumpalaikės) atitikties socialinėms globos normoms įsivertinimas

2017 m. suaugusių asmеnų su nеgalia (ilgalaikės trumpalaikės) soсialinės globos normų atitiktis ir įsivеrtinimas

2016 m. vaikų su negalia socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) atitikties socialinėms globos normoms įsivertinimas

2016 m. suaugusių asmenų su negalia socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) atitikties socialinėms globos normoms įsivertinimas

2015 m. vaikų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų atitiktis ir įsivertinimas

2013 m. vaikų ir suaugusių asmеnų su nеgalia ilgalaikės (trumpalaikės) soсialinės globos normų atitiktis ir įsivеrtinimas


Vertinimo kriterijų suvestinės

2019 m. socialinės globos namų vertinimo kriterijų suvestinė

2018 m. socialinės globos namų vertinimo kriterijų suvestinė

2017 m. socialinės globos namų vertinimo kriterijų suvestinė

2016 m. socialinės globos namų vertinimo kriterijų suvestinė

2015 m. socialinės globos namų vertinimo kriterijų suvestinė

2013 m. socialinės globos namų vertinimo kriterijų suvestinė

2012 m. socialinės globos namų vertinimo kriterijų suvestinė