Darbo užmokestis

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2021-01-22

-----------------------------------------------------------------------

2020 m. Pabradės socialinių globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais nenuskaičius mokesčių

Pareigos

Darbuotojų skaičius

I ketvirtis, Eur

Darbuotojų skaičius

II ketvirtis, Eur

Darbuotojų skaičius
III ketvirtis, Eur
Darbuotojų skaičius
IV ketvirtis, Eur

Vadovo pavaduotojai

2 19712 2217
2216922028

Struktūrinių padalinių vadovai

4

18754 2147
4191842013

Specialistai

44 129550 1392
501285461268

Kvalifikuoti darbuotojai

108

91293 980
9391893973

Darbininkai

4 6234 701
46744691


2019 m. vidutinis darbo užmokestis

2017 m. vidutinis darbo užmokestis

2016 m. vidutinis darbo užmokestis

2015 m. vidutinis darbo užmokestis