Parama

Parama

Esame dėkingi už geranoriškumą ir paramą, kurią suteikiate Nijolės Genytės socialinės globos namams ( toliau – Namai), skirdami iki 1,2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio sumos.


Norėdami paremti Namus Jūs galite:

  • Skirti paramą elektroniniu būdu, tai galite atlikti per savo internetinę bankininkystę (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt ), pateikiant VMI užpildytą prašymą-formą ( FR0512 04 versija).
  • Skirti paramą ne elektroniniu būdu, turite užpildyti popierinį prašymą-formą ( FR0512 04 versija, formos šabloną rasite EDS skiltyje „Formų sąrašas" ) ir :


1. pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje, įteikiant tiesiogiai mokesčių administratoriui;

2. atsiųsti paštu ,išskyrus elektroninį paštą, į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai;

3. nesant 1-2 punktuose paminėtų galimybių, užpildytą formą atnešti į Namus. Pasirūpinsime jos išsiutimu paštu.


Galite pervesti finansinę paramą į atsiskaitomąją sąskaitą:

Gavėjas Nijolės Genytės socialinės globos namai

Įmonės kodas 190797664

Atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002592487

Banko pavadinimas AB Swedbank

Banko kodas 73000

Nijolės Genytės socialinės globos namų paramos gavimo ataskaita


Metai

Paramos teikėjo pavadinimas

Materialinių vertybių vertė, Eur

Piniginės lėšos, Eur

Gautų paslaugų vertė, Eur

Visa gauta parama,Eur

Paramos panaudojimas

2018

UAB BIOK laboratorija

65,94

65,94

65,94

LPF Maisto bankas

64,13

64,13

64,13

UAB SEAGULL GROUP

200,00

200,00

200,00

VMI 2 % gauta parama

539.57

539.57

539,57

Iš viso 2018 metais:

869.64

869,64

2019

LPF Maisto bankas

111,72

111,72

111,72

UAB Acurita

240,20

240,20

240,20

Iš viso 2019 metais:

351,92

351,92

2020

VŠĮ Laisvės TV

1179,50

1179,50

449,50

Maxima international sourcing, UAB

13634,28

13634,28

13634,28

Maltos ordino pagalbos tarnyba

600,16

600,16

VMI 2 % gauta parama

612,04

612,04

Iš viso 2020 metais:

16025,98

14083,78


Susisiekti su mumis galite:


El.paštas: janina.vitkevic@ngenytesocgloba.lt


Tel. nr: 8 387 54192