Parama

Esame dėkingi už geranoriškumą ir paramą, kurią suteikiate Pabradės socialinės globos namams ( toliau – Namai), skirdami iki 2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio sumos.


Norėdami paremti Namus Jūs galite:

Skirti paramą elektroninių būdu, tai galite atlikti per savo internetinę bankininkystę (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt ), pateikiant VMI užpildytą prašymą-formą ( FR0512 04 versija).

Skirti paramą ne elektroniniu būdu, turite užpildyti popierinį prašymą-formą ( FR0512 04 versija, formos šabloną rasite EDS skiltyje „Formų sąrašas" ) ir :

1. pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje, įteikiant tiesiogiai mokesčių administratoriui;

2. atsiųsti paštu ,išskyrus elektroninį paštą, į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai;

3. nesant 1-2 punktuose paminėtų galimybių, užpildytą formą atnešti į Namus. Pasirūpinsime jos išsiutimu paštu.


Galite pervesti finansinę paramą į atsiskaitomąją sąskaitą:


Gavėjas Pabradės socialinės globos namai

Įmonės kodas 190797664

Atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002592487

Banko pavadinimas AB Swedbank

Banko kodas 73000

Pabradės socialinės globos namų paramos gavimo ataskaita

Metai

Paramos teikėjo pavadinimas

Materialinių vertybių vertė, Eur

Piniginės lėšos, Eur

Gautų paslaugų vertė, Eur

Visa gauta parama, Eur

2017

Labdaros fondas VIENYBĖ

950,00

950,00

2017

AB Vilniaus pergalė

391,40

391,40

2017

LPF Maisto bankas

122,64

122,64

2017

VMI 2 % gauta parama

430.72

430.72

Iš viso 2017 metais:

1994.75

2018

UAB BIOK laboratorija

65,94

65,94

2018

LPF Maisto bankas

64,13

64,13

2018

UAB SEAGULL GROUP

200,00

200,00

2018

VMI 2 % gauta parama

539.57

539.57

Iš viso 2018 metais:

869.64Susisiekite su mumis:

El.paštas:janina.vitkevic@pabradesocgloba.lt

Tel.nr:8 387 54192