DĖL GYVENTOJŲ LANKYMO

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu "Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų" 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V - 2508 ir pakeitimo 2021 m. balandžio 22 d. Nr. - V-896 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226, Nijolės Genytės socialinės globos namuose nuo 2021 m. balandžio 22 dienos galimas gyventojų lankymas, laikantis šių sąlygų:

Gyventojus lankyti gali:

  • asmuo, paskiepytas COVID-19 vakcina (1 vakcinos doze, jei buvo skiepytas „Janssen“ vakcina; 2 vakcinų dozėmis, jei buvo skiepytas kitomis Covid-19 vakcinomis), kai po pilnos COVID-19 vakcinacijos yra praėję ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų), atvykęs į įstaigą turi pateikti vieną iš šių dokumentų:
  • - skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto lapelio kopija, kurioje būtų ši informacija: skiepijimą vykdžiusios įstaigos pavadinimas, skiepyto asmens vardas, pavardė, data (kada asmuo buvo pilnai paskiepytas) ir vakcinos pavadinimas;

- šeimos gydytojo išduotą pažymą, kad atlikti skiepai;

- išrašo iš e-sveikatos kopiją (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama).

  • asmuo, sirgęs COVID-19 liga, ir yra pasveikęs, kai nuo sirgimo COVID-19 ligos pradžios yra praėję ne daugiau nei 180 dienų), atvykęs į įstaigą turi pateikti šiuos dokumentus:

- šeimos gydytojo išduotą pažymą, kad jis sirgo COVID-19 liga;

- išrašo iš e-sveikatos kopiją (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama) apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.

  • asmuo, kurio lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu;
  • asmuo, kurio lankymasis įstaigoje susijęs su terminaline gyventojų būkle.

Tam, kad būtų užtikrintas laisvos gyventojų lankymui skirtos patalpos, prieš aplankant įstaigos/GGN/BVGN gyventojus, lankytojai privalo iš anksto įstaigos svetainėje nurodytu telefonu (tel. nr. 8 387 54585) informuoti įstaigos personalą ir susitarti dėl apsilankymo datos ir laiko.