Globos namuose teikiamos paslaugos

• Socialinio darbo paslaugų planavimas ir organizavimas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais/avalyne; asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos; socialinių/darbinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas); saviraiškos užsiėmimai;

• Užimtumo organizavimas (plastika ir vaidyba (pantomimos grupė); medžio/staliaus darbai, pynimas iš vytelių; aerobika; keramika; vilnos vėlimas; karpinių grupė; dailė ir darbeliai; sporto užsiėmimai (krepšinis, futbolas, tinklinis, badmintonas, kvadratas, bočia/grindų riedulys);

• Sveikatos priežiūros paslaugos (slaugos ir priežiūros paslaugos; medicinos/gydytojų/psichologo teikiamos paslaugos; relaksacijos paslaugos; ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos, skirtos bendruomenės nariams, sudarius sutartį su Teritorine Ligonių kasa);

• Transporto, ūkio, buities priežiūros bei administracinės paslaugos.


Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugoms teikti Globos namams 2014-01-29 suteiktos dvi licencijos:

• Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia (papildyta: 2017-02-13 grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia);

• Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia (papildyta: 2018-11-27 grupinio gyvenimo namai vaikams su negalia; 2020-04-21 bendruomeniniai vaikų globos namai vaikams su negalia).


TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS

ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠAS

TEIKIAMOS NEMOKAMOS AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS PASLAUGOS

TEIKIAMOS MOKAMOS FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS PASLAUGOS