​JAV ambasadoriaus vizitas į Nijolės Genytės socialinės globos namus

JAV ambasadoriaus vizitas į Nijolės Genytės socialinės globos namus

Birželio 4 d., socialinės globos namuose, lankėsi JAV ambasadorius Robert S. Gilchrist ir jį lydintys asmenys. JAV ambasadorius susipažino su paslaugų gavėjais ir jų vykdomomis meninėmis veiklomis. Aplankė molio, žvakių liejimo, vilnos vėlimo, vytelių pynimo, karpinių ir darbų iš popieriaus dirbtuves. Labai susidomėjo gražiais, estetiškai atliktais dirbiniais, kuriuos apibūdino, kaip nepakartojamus, vienetinius dirbinius. Įdėmiai stebėjo, socialinės globos namų, pantomimos grupės ,,Piligrimai“ pasirodymą, šį pasirodymą įvertino plojimais stovint. Susižavėjo gamta ir puoselėjama aplinka. Atkreipė dėmesį į įrengtą sporto inventorių t.y. įvairius treniruoklius šalia stadiono. Domėjosi paslaugų gavėjų sportine veikla.

Tai labai graži, šilta bendradarbiavimo pradžia.