Apgyvendinimas

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2021-02-17

---------------------------------------------------------------------

Globos kaina 2021 m.

gyventojams iki 18 (vaikams) su sunkia negalia 1100,00 Eur;

gyventojams iki 18 (vaikams) su negalia 1050,00 Eur;

gyventojams virš 18 (suaugusiems) su sunkia negalia 1050,00 Eur;

gyventojams virš 18 (suaugusiems) su negalia 990,00 Eur.*PGR tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo (apgyvendinimo) į globos namus ir gautas neigiamas atsakymas.


Apgyvendinimo Pabradės socialinės globos namuose tvarka

Laikino išvykimo iš globos namų tvarkos aprašas

Atsakingas asmuo

Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms: Svetlana Ryliškienė

Kontaktai: tel./faks. 8 610 73530 , el.p. svetlana.ryliskiene@ngenytesocgloba.lt