Apgyvendinimas

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2021-02-17

---------------------------------------------------------------------

Globos kaina 2021 m.

gyventojams iki 18 (vaikams) su sunkia negalia 1100,00 Eur;

gyventojams iki 18 (vaikams) su negalia 1050,00 Eur;

gyventojams virš 18 (suaugusiems) su sunkia negalia 1050,00 Eur;

gyventojams virš 18 (suaugusiems) su negalia 990,00 Eur.Apgyvendinimo Pabradės socialinės globos namuose tvarka

Laikino išvykimo iš globos namų tvarkos aprašas

Atsakingas asmuo

Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms: Danutė Grigelevičienė

Kontaktai: tel./faks. 8 387 54 585, el.p. danute.grigeleviciene@ngenytesocgloba.lt