​Šauniausia Kelionė

Balandžio 23 dieną, Nijolės Genytės socialinės globos namuose, 4 ir 8 grupių paslaugų gavėjams baigėsiprograma „Šauniausia kelionė“.

Paslaugų gavėjai labai daug sužinojo apie Dievą, kuris atsiuntė į žemę Jėzų Kristų, kad jis mus išgelbėtų nuo mūsų nuodėmių. Evangelijoje parašyta: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas“. Ši kelionė buvo labai linksma ir naudinga. Programoje buvo 12 užsiėmimų, iš kurių paslaugų gavėjai sužinojo: kaip Dievas sukūrė pasaulį, kad žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą, kad didžiausia mūsų problema yra nuodėmė, kur ir kada gimė Jėzus, kad Jėzus myli kiekvieną žmogų ir nori, kadJam būtų atsakyta tuo pačiu. Užsiėmimai buvo labai įdomūs, paslaugų gavėjai žaidė, spalvino paveikslėlius, klausėsiir kartu dainavo giesmes, meldėsi, žiūrėjo filmukus, iš arti susipažino su savo Kūrėju. Pabaigoje, paslaugų gavėjai gavo pažymėjimus, kad susipažino su Dievu irtapo Jo draugais.Jie gavo dovanas, kurios atkeliavo iš tarptautinės organizacijos „ Samariečio krepšys“.

Šią veiklą organizavo sielovados darbuotojas. Pažymėjimus ir dovanas įteikė įstaigos vadovas ir užimtumo padalinio vadovė.