Socialinių darbuotojų šventė Nijolės Genytės socialinės globos namuose

Š. m. rugsėjo 25 dieną, laikantis visų reikalavimų: dėvint kaukes ir laikantis saugaus atstumo, vyko socialinių darbuotojų šventė. Šiais metais šventė buvo išskirtinė, nes įstaigos istorija ir buvusios ilgametės direktorės N. Genytės pasiekimai įtakojo naujo įstaigos pavadinimo atsiradimą. Š. m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-786 patvirtinti Nijolės Genytės socialinės globos namų nuostatai. Tai be galo didžiulis įvertinimas už nuopelnus, atsidavimą ir ypatinga pagarba už nuoširdų rūpestį žmonėmis, su skaudžiai susiklosčiusiais gyvenimo likimais.

Į šventę atvyko N. Genytės šeimos nariai: vyras J. Romankovas, sūnūs Danielius Genys, Augustas Genys ir N. Genytės brolis Raimondas. Taip pat, susirinko nemažas būrys svečių: Kleb. dr. Vladimiras Solovej, LR seimo nariai G. Kindurys ir V. Rastenis, Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoja V. Čepukova ir socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė- Rouda, Mažojo teatro akademijos direktorė S. Krivickienė ir dėstytojas P. Krivickas, Pabradės ,,Ryto gimnazijos l.e. direktorės pareigas L. Markauskienė.

Šventę pradėjo įstaigos vadovas V. Vigelis, kuris nuoširdžiai pasveikino su profesine švente socialinius darbuotojus ir visus darbuotojus dirbančius įstaigoje, nes visi dirbantieji prisideda prie paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo. Visiems palinkėjo šiuo metu ypatingai svarbaus dalyko – sveikatos.

Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčios Kleb. dr. Vladimiras Solovej pašventino Nijolės Genytės socialinės globos namų vėliavą, prieš tai sukalbėdamas maldą už visus paslaugų gavėjus ir dirbančius šioje įstaigoje.

Šventę, gražiais padėkos žodžiais socialiniams darbuotojams, tęsė 5 grupės paslaugų gavėja. Po jaudinančių eilių buvo pristatytos, direktorės N. Genytės gražaus, turiningo ir prasmingo gyvenimo akimirkos... O tuo tarpu, paslaugų gavėjai ir darbuotojai nunešė krepšį gyvų gėlių į N. Genytės amžinojo poilsio vietą.

Ypatingai gražiai ir jaudinančiai kalbėjo A. Genys sakydamas: ,,Kaip gera grįžti į namus... Mamytė globos namais, tikrai rūpinosi kaip savo namais, o gal net ir labiau...tiesiog čia buvo jos namai, šie namai jai buvo viskas...“

LR seimo nariai G. Kindurys ir V. Rastenis įteikė įstaigos darbuotojams seimo padėkas. Taip pat, LR seimo nariai buvo įgalioti įteikti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro L. Kukuraičio padėkas.

Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoja V. Čepukova ir socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė-Rouda įteikė statulėles – sparnus geriausiai pasižymėjusiems savo veiklos srityse darbuotojams.

Pabradės ,,Ryto gimnazijos l.e. direktorės pareigas L. Markauskienė įteikė įstaigos vadovui V. Vigeliui padėką ir atminimo dovanelę – knygą. Taip pat labai gražiai atsiliepė apie N. Genytės nuoširdų, profesionalų bendradarbiavimą.

Įstaigos vadovas pasveikino jubiliatus, įteikė padėkas, užrišto juostas. Taip pat, buvo pasveikinti apdovanoti 10,15,25, 30,40 metų įstaigoje pradirbę darbuotojai.

Paskelbtos ilgai lauktos nominacijos: Alicija Sadovskaja- geriausia socialinė darbuotoja, Jolanta Dmitrijeva - geriausia socialinio darbuotojo padėjėja, Svetlana Jakubėnienė – geriausia slaugytoja, Aina Voitkevič - geriausia slaugytojos padėjėja, Renata Saveljeva – geriausia užimtumo specialistė ir įteikti apdovanojimai.

Šventės metu skambėjo užimtumo specialistų ir socialinių darbuotojų atliekamos dainos. Aerobikos, pantomimos grupių pasirodymai, rudens madų šou.

Ir kaip visada, muzikinė staigmena. Visi turėjo galimybę pasiklausyti gražių, negirdėtų Kęstučio Jablonskio savo kūrybos dainų.

Visoms grupėms buvo išdalintos saldžios dovanos – tortai.