Susitikimas su Viceministre

Lapkričio 19 d. Nijolės Genytės socialinės globos namuose vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministre Vilma Augiene ir Valakupių reabilitacijos centro direktore Tatjana Ulbinienė.

Viceministrė įteikė globos namų direktoriui Vytautui Vigeliui grupinio gyvenimo namų (suaugusiems asmenims su negalia) ir bendruomeninių vaikų globos namų (vaikams su negalia) EQUASS Assurance (angl. The European Quality in Social Services) sertifikatą.

LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienėįteikdama sertifikatą džiaugėsi iniciatyva gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir sveikino įstaigą priėmus šį svarbų žingsnį tobulėti.

EQUASS yra Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema, paplitusi visoje Europoje ir skirta teikiamų socialinių paslaugų kokybei užtikrinti ir tai yra vienintelis Europoje specializuotas socialinių paslaugų kokybės standartas. EQUASS kokybės principai – plačiausiai pripažįstamas Europos kokybės principų komplektas, jis yra pagrįstas visuotinėmis vertybėmis. Visos EQUASS sertifikavimo programos atitinka Europos socialinio sektoriaus kokybės reikalavimus ir įstaigos, gavusios sertifikatą, tampa pripažintomis EQUASS sistemos narėmis.

Direktorius V. Vigelis džiaugėsi globos namų darbuotojų pasiekimu teikiamomis kokybiškomis socialinėmis paslaugomis, kurias teigiamai įvertino nepriklausomas išorės auditorius.