Šv. Velykų šventė

Pavasaris žiedų taures pakėlė:

– Už Margą Žemę Šventą,
Už Laimę, Džiaugsmą, Gėrį.
Už mus visus...

Š. m. balandžio 8 dieną, Nijolės Genytės socialinės globos namuose vyko Šv. Velykų šventė kitaip nei įprasta. Oro sąlygos nelepino, bet visi dalyviai laikydamiesi saugaus atstumo aktyviai dalyvavo. Buvo dainuojamos dainos; šokamasmasinis šokis, puošiamas Velykų medis.

Velykos be kiaušinių – ne Velykos, o be žaidimo jais – ne šventė. Kiaušinių daužymas jau nuo senų laikų laikomas bene svarbiausia pavasario šventės tradicija. Taigi, buvo ridinėjami margučiai, žaidžiama - vienas laiko kiaušinį, o kitas jį daužia kitu kiaušiniu. Manoma, kad to, kurio margutis tądien stipriausias – tas bus sveikesnis už kitus visus metus.

Visi paslaugų gavėjai į namus grįžo su pakilia nuotaika.