Svarbiausios naujienos

XX Lietuvos specialiosios olimpiados žymios negalios motorinio aktyvumo žaidynėsLapkričio 8 dieną Panevėžio ,,Kalnapilio“ arenoje vyko XX Lietuvos specialiosios olimpiadosžymios negalios motorinio aktyvumo žaidynės. Žaidynėse dalyvavo specialiosios olimpiadoskomiteto komandos, tarp jų ir Nijolės Genytės socialinės globos namų sportininkai. Svarbiausiasžaidynių tikslas – įtraukti kiekvieną dalyvį, besistengiantį įveikti savo negalią ir aktyviai praleistilaisvalaikį.Žaidinių metu lankėsi ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.Visi žaidynių dalyviai...

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga „Paberžės socialinės globos namai“ ir Valstybės biudžetinė įstaiga; Nijolės Genytės socialinės globos namai.

Projekto vertė: ES Struktūrinių fondų lėšos 1 065 805,99 Eur; Savivaldybės biudžeto lėšos 103 903,71 Eur. Iš viso 1 169 709,70 Eur.

ijolės Genytės socialinės globos namai pasinaudoję Klimato kaitos programos priemone,,Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geometrinės energijos, biokuro ar kitų)panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirtiespastatuose“ įgyvendino projektą ,,Atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimas NijolėsGenytės SGN“Šiam projektui skirta Klimato kaitos programos subsidija – 288000,00 Eur.Projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis.