Svarbiausios naujienos

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-839 „Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2024 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“, paskirtos Sporto rėmimo fondo lėšos finansuojamam sporto projektui Nr. SRFSIĮ-2022-1-0642 / FAV „Jaunimo ir neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir badmintono sporto skatinimas“.Bendra projekto išlaidų suma sudaro 34000,58 EUR.

Išvyka į KernavęGegužės 30 d. Nijolės Genytės socialinės globos namų paslaugų gavėjai dalyvavo Kernavės parapijos neįgaliųjų šventėje, kuri vyko Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Šventės metu buvo iškilmingai palaimintas įvažiavimas į bažnyčią – pandusas. Šv. Mišių metu buvo teikiamas Ligonių sakramentas. Po Mišių vyko agapė, kur susirinkusieji šventės dalyviai valgė pietus.