Svarbiausios naujienos

Popietę organizavo socialinės darbuotojos Kristina Grigienė ir Svetlana Maculevič.

Nijolės Genytės socialinės globos namų 60 metų šventėRugpjūčio 25 dieną į socialinės globos namus susirinko gausus būrys svečių, kuriuos maloniai pasitikoįstaigos bendruomenė. Širdis džiūgavo matant tiek daug laimingų, besišypsančių veidų.Šventės pradžioje skambėjo Nijolės Genytės socialinės globos namų himnas, muziką sukūrė įstaigosužimtumo specialistas Robertas Ingelevič, žodžiai - užimtumo specialistės Kristinos Sizonovos, himnąatliko dainininkė Gintarė Zenkevičiūtė.Suteikti Dievo palaiminimą įstaigai į sceną buvo pakviestas Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimųkaralienės bažnyčios...

ĮGYVENDINTAS DAR VIENAS SPORTO PROJEKTAS,,JAUNIMO IR NEĮGALIŲJŲ FIZINIO AKTYVUMO IR BADMINTONO SPORTOSKATINIMAS“FINANSUOJAMAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS, KURĮ ADMINISTRUOJAŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDASNijolės Genytės socialinės globos namų paslaugų gavėjai kartu su Pabradės miestobendruomene dalyvavo sporto projekte ,,Jaunimo ir neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir badmintonosporto skatinimas“. Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo grupinėse badmintono treniruotėse.Treniruočių metu buvo užtikrinta ne tik smagi nuotaika, bet ir neįgaliųjų fizines galimybes beiporeikius atitinkantis fizinis...