Darbo užmokestis

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2022-10-17

-----------------------------------------------------------------------

2022 m. Nijolės Genytės socialinių globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais nenuskaičius mokesčių

Pareigos

Darbuotojų skaičius

I ketvirtis, Eur

Darbuotojų skaičius

II ketvirtis, Eur

Darbuotojų skaičius
III ketvirtis, Eur
Darbuotojų skaičius
IV ketvirtis, Eur

Vadovo pavaduotojai

2 25052 254122658

Struktūrinių padalinių vadovai

4

22814 245742477

Specialistai

55 145754 1511561578

Kvalifikuoti darbuotojai

81 123881 1260801235

Darbininkai

6 7696 7486748


2021 m. vidutinis darbo užmokestis

2020 m. vidutinis darbo užmokestis

2019 m. vidutinis darbo užmokestis