Baigiamasis „ Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione“ projekto dalyvių susitikimas


Š. m. birželio 10 d. Nijolės Genytės socialinės globos namuose vyko projekto „ Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione“ baigiamasis susitikimas. Susitikime dalyvavo Lietuvos negalios organizacijų forumo administracijos direktorė Henrika Varnienė, įstaigos direktorius Vytautas Vigelis, direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Svetlana Ryliškienė, projekto koordinatorė Danutė Grigelevičienė ir įdarbinimo projekto dalyvių grupės: socialinės darbuotojos R. Melenikova, G. Taraikavičienė, M. Silickienė, I. Liapina, soc. darbuotojo padėjėja O. Samoroščenko, buities sektoriaus vadovė G. Garalevičienė ir paslaugų gavėjų asmeniniai asistentai E. Kobiak, T. Varno, J. Dmitrijeva, M. Urbanovič.

„Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione“ projekto pradžia – 2018 metai rugsėjo mėnuo, projekto pabaiga – 2022 metai gegužės mėnuo. Susitikimo pradžioje, projekto koordinatorė Danutė Grigelevičienė pristatė projekto rezultatų ataskaitą. Per tą laikotarpį projekto specialistai įvertino 62 įstaigos paslaugų gavėjus. Kiekvienam, projekte dalyvavusiampaslaugų gavėjui, buvo sudaryti individualūs poreikių vertinimo planai. Projekto specialistai padėjo paslaugų gavėjams išsiaiškinti pagrindinius jų norus profesinėje srityje ir juos įgyvendinti, taip pat įgyti naujų kompetencijų kitose srityse. Paslaugų gavėjai turėjo galimybę įgyti naujus ir tobulinti jau įgytus socialinius įgūdžius, susipažino su bendraisiais ir specifiniais darbiniais įgūdžiais. Profesinio orientavimo užsiėmimuose projekto specialistai supažindino savo klientus su pagrindinėmis, jiems tinkamiausiomis profesijomis. Projekto dalyviai praktikos metu įgijo pagalbinio darbininko, skalbėjos padėjėjo, aplinkos tvarkytojo, staliaus, mokytojo padėjėjo, virtuvės pagalbinio darbininko, siuvėjos padėjėjos specifinius įgūdžius.

Buvo įdarbinti devyni įdarbinimo projekto dalyviai, 7 iš jų dirba iki šiol ir 15 projekto dalyvių įgijo verslo liudijimus pagal pasirinktą veiklą. Per visą laikotarpį, įdarbinimo grupės specialistai susidūrė su tam tikrais sunkumais, nes tai pakankamai sudėtingas ir kruopštus darbas ruošti žmones su negalia darbui už įstaigos ribų. Nijolės Genytės socialinės globos namų vadovo, Gerb. Vytauto Vigelio dėka, visi sunkumai buvo įveikiami, visada turėjome į ką atsiremti. Taip pat visus palaikė, neleido nuleisti rankų ir projekto koordinatorė D. Grigelevičienė.

Nijolės Genytės socialinės globos namų paslaugų gavėjai „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione“ projekto dėka, turėjo galimybę integruotis į darbo rinką ir pasijusti visaverčiais visuomenės nariais.