Delegacija iš Sakartvelo

Spalio 19 d. Nijolės Genytės socialinės globos namuose lankėsi delegacija iš Sakartvelo. Vizito tikslas - pažinti socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Lietuvoje ypatumus. Delegacijos atstovai taip pat dalinosi savo patirtimi socialinėje srityje. Sakartvelo delegacijos

atstovė Sofio Kupatadze trumpai pristatė jų centre vykdomas veiklas, darbo specifiką irstruktūrą.

Svečiavimosi Lietuvoje metu lankėsi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministerijoje, bendravo su institucijos atstovais, vyko į globos namus

„Užuovėja“. Kartu su Nijolės Genytės socialinės globos namų vadovu Vytautu

Vigeliu lankėsi Švenčionių r. savivaldybėje, kur vyko susitikimas

su Švenčionių r. meru Rimantu Klipčiumi. Savivaldybės atstovai Sakartvelo delegacijai pristatė šiuo metu vykdomą socialinės globos modelį rajone. Aplankė neįgaliųjų dienos

centą ,,Viltis“ ir Bendruomeninius vaikų globos namus Švenčionių mieste, kur

dalinosi gerąją patirtimi. Reškutėnų tradicinių amatų centre svečiai iš Sakartvelo ragavo tradicinių lietuviškų patiekalų - kugelio ir naminio pyrago.