​Edukacinė veikla ,,Pavasario žiedai“

Edukacinė veikla ,,Pavasario žiedai“

Kovo 24 dieną, Nijolės Genytės socialinės globos namų 10 ir 17 grupių paslaugų gavėjos dalyvavo

edukacinėje veikloje ,,Pavasario žiedai“. Paslaugų gavėjos susipažino su pavasario žiedų įvairove,

grožėjosi žydinčių pavasarinių žiedų video vaizdais, rūšiavo nuotraukas pagal gėlių pavadinimus ir

spalvas. Taip pat, pagal savo gebėjimus atliko individualias užduotis.

Savarankiškai ir su darbuotojų pagalba piešė, spalvino, kirpo, klijavo įvairių pavasario žiedų aplikacijas.

Veiklos metu vyravo puiki nuotaika. Kuriant, visi kartu bendravo, smagiai leido laiką.

Edukacinė veikla padėjo pagilinti, praplėsti paslaugų gavėjų turimas žinias ir įgyti naujos patirties.

Dalyvaujant edukacinėje veikloje buvo ugdomos pažinimo, kūrybiškumo ir kt. kompetencijos, lavinama

smulkioji motoriką. Taigi, edukacinė veikla suteikė naujų žinių, atradimų, pažinimo džiaugsmą, norą

kurti.

Veikla aptarta dalinantis maloniais įspūdžiais, geriant sultis, arbatą su medumi, vaišinantis kitais

skanėstais.

Savo atliktais darbeliais paslaugų gavėjos papuošė gyvenamąsias patalpas. Šie darbeliai suteikė jaukumo,

puošnumo, pavasariškos spalvingos nuotaikos. Kasdien stebint savo atliktus darbelius paslaugų gavėjos

ilgam prisimins edukacinę veiklą ,,Pavasario žiedai“.

Parengė: socialinė darbuotoja Svetlana Maculevič