Festivalis "Teatrų susitikimai 2023"

Nuo gegužės 15 d. Nijolės Genytės socialinės globos namų atstovai dalyvavo Tarptautiniame žmonių su

negalia, gyvenančių socialinės globos namuose teatro festivalyje "Teatrų susitikimai 2023". Visą savaitę

Nijolės Genytės socialinės globos namų pantomimos teatro trupės "Piligrimai" vadovas Povilas Krivickas

ir užimtumo specialistė Kristina Sizonova dalyvavo specialiai organizuotuose kursuose su kolegomis iš

Kėdainių, Jurdaičių ir Jotainių socialinės globos namų. Užsiėmimus organizavo VšĮ ,,Mažoji teatro

akademija“ vadovė Silva Krivickienė, kuri yra ir šio projekto organizatorė. Savo patirtimi ir praktikomis

dalinosi svečiai, teatro profesionalai iš Grenoblio miesto teatro Crearc. Per keturias užsiėmimų dienas

buvo sukurtas vadovų spektaklis, kuris buvo pristatytas baigiamajame festivalio renginyje, kuriame

dalyvavo teatro trupės iš Kėdainių, Jotainių, Jurdaičių bei Nijolės Genytės socialinės globos namų.

Gegužės 19 d. Nijolės Genytės socialinės globos namuose susitiko teatro trupės, kurios turėjo bendrus

užsiėmimus pirmoje dienos pusėje ir baigiamąjį teatro pasirodymų renginį, kuriame vaidino savo

spektaklius. Renginys praėjo harmoningai. Įstaigų paslaugų gavėjai pasikrovę energijos ir atradę naujų

draugų, pasiruošę vėl kopti į aukščiausius teatro kalnus, tam, kad stebintų žiūrovus nepaprastais

pasirodymais.

Nuoširdžiai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad galėjome ne tik prisidėti prie projekto įgyvendinimo, bet ir

dalyvauti šiame projekte bei pažvelgti į teatrą kitu kampu. Šis teatrų festivalis tarsi pirmas žingsnis į

Nijolės Genytės socialinės globos namų šešiasdešimtmečio jubiliejų, kuris laukia jau rugpjūčio 25 d.