Globos namuose teikiamos paslaugos

• Socialinio darbo paslaugų planavimas ir organizavimas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais/avalyne; asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos; socialinių/darbinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas); saviraiškos užsiėmimai;

• Užimtumo organizavimas (plastika ir vaidyba (pantomimos grupė); medžio/staliaus darbai, pynimas iš vytelių; aerobika; keramika; vilnos vėlimas; karpinių grupė; dailė ir darbeliai; sporto užsiėmimai (krepšinis, futbolas, tinklinis, badmintonas, kvadratas, bočia/grindų riedulys);

• Sveikatos priežiūros paslaugos (slaugos ir priežiūros paslaugos; medicinos/gydytojų/psichologo teikiamos paslaugos; relaksacijos paslaugos; ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos, skirtos bendruomenės nariams, sudarius sutartį su Teritorine Ligonių kasa);

• Transporto, ūkio, buities priežiūros bei administracinės paslaugos.


Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugoms teikti Globos namams 2014-01-29 suteiktos dvi licencijos:

• Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia (papildyta: 2017-02-13 grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia);

• Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia (papildyta: 2018-11-27 grupinio gyvenimo namai vaikams su negalia; 2020-04-21 bendruomeniniai vaikų globos namai vaikams su negalia).


TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS

ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS

TEIKIAMOS FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS PASLAUGOS