​Įspūdingų dydžių, karališkų žuvų- lašišų neršto stebėjimas

Įspūdingų dydžių, karališkų žuvų- lašišų neršto stebėjimas

Lapkričio 15 dieną, Nijolės Genytės socialinės globos namų paslaugų gavėjams ir

darbuotojams, buvo organizuotos išvykos prie Žeimenos upės. Norinčių dalyvauti

išvykose buvo nemažai, todėl vyko penkios atskiros grupės. Visi turėjo galimybę

stebėti įspūdingų dydžių, karališkų žuvų- lašišų neršto. Jos atplaukia net 500

kilometrų iš Baltijos jūros neršti mūsų upėse. Buvo pasakojama apie lašišų sudėtingą

kelionę, kokius sunkumus jos turi įveikti, kad pasiektų mūsų upę. Kodėl jos yra

vadinamos karališkomis žuvimis ir kodėl jos yra taip saugomos.