​Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-ąją minime Laisvės gynėjų dieną. Prieš 32 metus Lietuvos žmonės už laisvę, būdami

beginkliai stojo prieš tankus, šarvuočius, automatus ir kitą karinę techniką.

Prieš 32 metus mirtis „uždarė“ 14 televizijos bokšto gynėjų, tokia buvo laisvės kaina. Iš viso sužeisti

702 žmonės, kulkomis - 52.

Anksti ryte, Nijolės Genytės socialinės globos namuose, ant kiekvienos palangės buvo uždegtos žvakės,

simbolizuojančios šviesią atmintį apie prarastas gyvybes mūsų laisvės vardan.

Mes esame dėkingi, jog esame laisvi. Sugiedoję Lietuvos valstybės himną darbuotojai ir paslaugų gavėjai

paminėjo ir pagerbė žuvusius tylos minute. Paslaugų gavėjas Saulius atliko Eurikos Masytės dainą

„Laisvė“. Buvo transliuojamas trumpametražis, dokumentinis filmas „Sausio 13-osios kronikos“.