​Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilniaus skyriaus renginys Kaltanėnuose

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilniaus skyriaus renginys Kaltanėnuose

Š. m. gegužės 20 d. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilniaus skyriaus Nijolės Genytės

socialinės globos namų nariai vyko į renginį, Kaltanėnuose. Šio renginio organizatoriai Strūnos socialinės

globos namų, aukščiau minimos asociacijos, grupė.

Smagiai praleistas laikas: vieni važiavo dviračiais, kiti ėjo pėsčiomis, turėdami galimybę pasigrožėti

gamta, sutvarkyta aplinka, susipažinti su esamais istoriniais paminklais.

Tariame AČIŪ organizatoriams už tokį gražų renginį, puikią nuotaiką, skanų maistą ir muziką.

Renginyje dalyvavo: Gendrika Taraikavičienė, Rita Melenikova, Alicija Sadovskaja, Irena Liapina,

Snežana Slabadė, Marina Silickienė, Jolanta Dmitrijeva.