​Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto Badmintono čempionatas Pabradėje

Spalio 26 dieną Pabradėje, Intersurgical sporto centre vyko Lietuvos specialiosios olimpiados

komiteto Badmintono čempionatas. Čempionate dalyvavo Kazlų Rūdos ,,Saulės“ mokyklos,

Naujosios Vilnios dienos centro ,,Mes esame“, Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokyklos –

daugiafunkcinio centro ir Nijolės Genytės socialinės globos namų komandos.

Varžybos tarp komandų buvo įdomios ir entuziastingos. Pakankamai gerai sekėsi Kazlų Rūdos

,,Saulės“ mokyklos komandai. Geriausiai sekėsi Nijolės Genytės socialinės globos namų komandai,

kurie iškovojo prizines vietas.

Nuoširdi padėka rėmėjams, Intersurgical administracijai už leidimą naudotis sporto sale, ne tik

varžybų metu, bet ir sudarytą galimybę nuolat sportuoti Pabradės miesto bendruomenei ir Nijolės

Genytės socialinės globos namų paslaugų gavėjams. Dėkojame Lietuvos specialiosios olimpiados

komitetui už sporto varžybų finansavimą, o asociacijai ,,Dubingėlė“ ir Nijolės Genytės socialinės

globos namų administracijai už įrangos įsigijimą žaidimams. Taip pat, Vilniaus ,,Virus“ klubo

vadovui Mariui Šlaukštui už visokeriopą pagalbą rengiant varžybas, perkant inventorių ir už tiek

teorinių, tiek praktinių žinių įgijimą apie šį nuostabų badmintono žaidimą.