​Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Nijolės Genytės socialinės globos namuose

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Nijolės Genytės socialinės globos namuose

Nijolės Genytės socialinės globos namų bendruomenės nariai, minint Vasario 16-ąją– Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, minėjimą pradėjo iškilmingai giedodami Lietuvos valstybės himną.

Minėjimo metu vedančioji apžvelgė mūsų tautai svarbius įvykius ir priminė, kad pirmą kartą mūsų šalies vardas – Lietuva – istorijos šaltiniuose paminėtas 1009 metais. Tada Lietuva dar nebuvo valstybė, tik didžiausia lietuvių genties žemė.

Labai iškilmingai skambėjo 5 grupės paslaugų gavėjų deklamuojamas eilėraštis ,,Iškelsim vėliavas“, išreiškiantis meilę savo gimtajam kraštui - Lietuvai. Lietuvių kovas už tėvynę Lietuvą įamžina ir Lietuvos herbas – Vytis, ir dainos apie garbingą Lietuvos praeitį. Minėjimo dalyviai turėjo galimybę pasižiūrėti Nijolės Genytės socialinės globos namų liaudies ansamblio atliekamošokioir pasiklausyti užimtumo specialisto dainuojamos dainos ,,Oi kur reiks tas mergas dėt“.

Lietuvos valstybės atkūrimo šventės proga pasveikino įstaigos direktorius Vytautas Vigelis. Priminė tautos nueitą nelengvą kelią, siekiant Lietuvos valstybės nepriklausomybės. Nuoširdžiai bendraudamas ir užduodamas klausimus paslaugų gavėjams, kas buvo pirmieji Lietuvos prezidentai? Kas buvo atkurtos Lietuvos valstybės prezidentai? Salėje pabiro teisingi paslaugų gavėjų atsakymai. Džiugu, kad jie domisi ir žino tautos istoriją. Direktorius palinkėjo būti optimistais ir mylėti savo šalį ne tik žodžiais, bet ir darbais. Akcentavo, kad vakar buvo švenčiama Šv. Valentino – Meilės diena, o šiandien perduodama meilė Lietuvai.

Šventės pabaigoje vyko dokumentinio filmo peržiūra apie Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.