Mes su Pabradės tikinčiųjų bendruomene

Š. m. birželio 19 dieną buvo minima Švč. Kristaus kūno ir kraujo iškilmė. Parapijos tikintieji

šventė Devintines. Nijolės Genytės socialinės globos namų 5 ir 16 grupių paslaugų gavėjos,

padedant socialinėms darbuotojoms Ritai Melenikovai ir Gendrikai Taraikavičienei bei Reginai

Komaiško, iš pat ryto nuskubėjo į miestą tam, kad paruoštų ir papuoštų altorėlius gėlių puokštėmis

ir kitais žalumynais, susitikimui su Pabradės tikinčiųjų katalikų bendruomene. Pastatę ir papuošę

gražų altorėlį laukė iškilmingos procesijos su Eucharistija. Paslaugų gavėjos džiaugėsi ateinančia

Eucharistine procesija su kryžiumi ir vėliavomis priekyje, lydima choro giesmių. Vyskupas

Švenčiausiuoju Sakramentu palaimino visus dalyvius, skelbė Dievo žodį, o paslaugų gavėjos

meldėsi. Į namus sugrįžo su ramybe širdyje, kupinos teigiamų emocijų, pamatė daug pažįstamų

žmonių ir buvo palaimintos.