​Nijolės Genytės socialinės globos namų 60 metų šventė

Nijolės Genytės socialinės globos namų 60 metų šventė

Rugpjūčio 25 dieną į socialinės globos namus susirinko gausus būrys svečių, kuriuos maloniai pasitiko

įstaigos bendruomenė. Širdis džiūgavo matant tiek daug laimingų, besišypsančių veidų.

Šventės pradžioje skambėjo Nijolės Genytės socialinės globos namų himnas, muziką sukūrė įstaigos

užimtumo specialistas Robertas Ingelevič, žodžiai - užimtumo specialistės Kristinos Sizonovos, himną

atliko dainininkė Gintarė Zenkevičiūtė.

Suteikti Dievo palaiminimą įstaigai į sceną buvo pakviestas Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų

karalienės bažnyčios kunigas, vikaras Arnoldas Smalstys.

Sveikinimo žodį tarė ir šventę pradėjo Nijolės Genytės socialinės globos namų direktorius Vytautas

Vigelis, kuris buvo sutiktas gausiais plojimas. Jis padėkojo visiems susirinkusiems ir pasveikino gražaus

jubiliejaus proga, nestokojo gražių, šitų atsiliepimų.

Remiantis įstaigos gyvavimo ir pokyčių istorija jubiliejaus proga išleista knyga „Laiko labirintuose“,

kurią pristatė knygos sudarytoja, užimtumo specialistė Genutė Paukštienė.

Šeši dešimtmečiai daug ar mažai? Daug jeigu skaičiuoti nugyventus žmogaus metus, mažai lyginant su

tuo kaip auga didingi dalykai.

Įstaigą garbingo jubiliejaus proga ir jos vadovą Vytautą Vigelį sveikino LR Socialinės apsaugos ir darbo

viceministrė Vilma Augienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės globos įstaigų

skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Horizontaliosios

politikos ir projektų valdymo vadovė Daina Urbonaitienė. Viceministrė Vilma Augienė įteikė LR

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėkas knygos ,,Laiko labirintuose“

nuotraukų autoriams Robertui Ingelevič, Leonardui Lipskij ir knygos sudarytojai Genutei Paukštienei.

Smagiais plojimais buvo sutiktas Nijolės Genytės socialinės globos namų lietuvių liaudies dainų ir šokių

ansamblį „Rugučiai“ su šokio pasirodymu „Kalvelis“. (Choreografė Kristina Sizonova).

LR Seimo narys Gintautas Kindurys tarė sveikinimo žodį ir įteikė padėkas įstaigos direktoriui Vytautui

Vigeliui, socialinei darbuotojai Ritai Melenikovai, gydytojai Genei Markvaldienei ir užimtumo

specialistui Česlavui Šerėjui.

Nuoširdžiai visus sveikino buvusio direktoriaus Rein Leiba Movševič anūkė Aleksandra Rein. Ji

džiaugėsi galėdama dalyvauti šioje šventėje ir pasidalinti prisiminimais.

Į šventę atvyko ir buvęs direktorius Jan Stanislav Drevnickij. Jis papasakojo nemažai įdomių to meto

įvykių.

Pasveikinti atvyko Švenčionių rajono vicemerė Violeta Čepukova ir Pabradės seniūnė Ana Zingerienė,

kurios negailėjo gražių ir šiltų žodžių įstaigos direktoriui, esamam kolektyvui ir buvusiems darbuotojams.

Gausiais plojimais pasitikti ir išlydėti, tik šiais metais pradėtos vykdyti scenos meno užimtumo veiklos

dalyviai, su muzikiniu pasirodymu „Laiminga tauta“, vadovė Kristina Sizonova.

Šventėje lankėsi ir nuoširdų sveikinimo žodį tarė Nijolės Genytės šeimos nariai. Padėkojo už kvietimą

dalyvauti šioje širdį veriančioje šventėje.

Kiekviena diena tarsi nepaprastas nuotykis, kurį turime įveikti kartu. Bėga metai, keičiasi kartos, keičiasi

darbuotojai, o draugai išlieka tie patys. Sveikinimo žodį tarė socialinių globos namų atstovai: Strėvininkų

socialinės globos namų direktorė Danutė Trukšinienė, Kėdainių socialinės globos namų direktorė Žaneta

Blandienė, Prūdiškių socialinės globos namų direktorė Galina Judkinienė, Suvalkijos socialinės globos

namų direktorė Marytė Slavinskienė, Ventos socialinės globos namų direktorė Vida Meškėnienė, Macikų

socialinės globos namų atstovai ir Senjorų socialinės globos namų vadovai.

UAB ,,Maisto slėnis“ generalinis direktorius Deivydas Vyniautas sveikino ir džiaugėsi ilgamečiu

bendradarbiavimu.

Sveikino ir su susižavėjimų kalbėjo apie įstaigą, jos vadovą, darbuotojus Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos

direktorė Laima Markauskienė, Švenčionių ,,Caritas“vadovė Vida Rastenienė, Švenčionių profesinio

rengimo centro direktorė Milda Gustienė – Vilniškė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romualdas

Astrauka, Gen. S. Žukausko poligono viršininkas mjr. Nikolaj Kalionov, Pavoverės pasienio užkardos

vadas Sergejus Golosujevas.

Scenoje pasirodė paslaugų gavėjai su nuotaikingu šokio pasirodymu „Sofija“ (Vadovė Kristina Sizonova).

Taip pat pasveikinti atvyko ir šiltų sveikinimo žodžių nestokojo Švenčionėlių meno mokyklos direktorė

Rita Politienė, Pabradės miesto kultūros centro direktorė Lolita Vilimienė, Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos

mokytoja Danguolė Grincevičienė, Pabradės miesto bendruomenės ,,Domus“ atstovė Jurga

Aksenavičienė, Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos vadovė Teresė Špakova, Lietuvos aklųjų ir

silpnaregių sąjungos Švenčionių rajono filialo vadovė Stasė Mažuolienė, IĮ R. Losinskajos vaistinės

direktoriaus pavaduotojas Česlovas Losinskis.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis“, Asociacijos vadovė Dana Migaliova į

šventę atvykti negalėjo, tačiau perdavė gražią puokštę gėlių ir linkėjimus ,,Sveikiname profesionalų ir

ryžtingą Nijolės Genytės socialinės globos namų direktorių Vytautą Vigelį, kolektyvą ir visą bendruomenę

su 60 – mečiu! Linkime reikalingos ir prasmingos veiklos ateityje!“ Analogiškas sveikinimas gautas ir iš

Všį ,,Mažoji teatro akademija“ direktorės Silvos Krivickienės.

Įkaitinti emocinę atmosferą į sceną sugūžėjo Nijolės Genytės socialinės globos namų aerobikos grupė su

ryškiaspalviu pasirodymu „Brazilijos samba“.

Pasveikino ir noriai pasisakė anksčiau įstaigoje dirbę ir išėję į užtarnautą poilsį darbuotojai: Vladislavas

Prunskus, Moisej Šapiro, Zita Veronika Rackevič, Vida Brazienė

Labai džiugu, kad į Nijolės Genytės socialinės globos namų šešiasdešimtmetį atvyko toks gausus būrys

svečių. Dėkojame visiems už nuoširdžiai išsakytus sveikinimo žodžius, už palinkėjimus, dovanas ir

šypsenas, nepaprastai svarbu jausti Jūsų palaikymą ir buvimą šalia.

Šventinį renginį vainikavo grupės 16 Hz koncertas prie įstaigos simboliu tapusio malūno. Smagu buvo

visiems dainų ir šokių sūkuryje. Po koncerto visi svečiai buvo pakviesti bokalui nealkoholinio šampano,

puodeliui kavos, na ir aišku paskanauti gardaus jubiliejinio torto.

Nuotraukų autorius: Leonard Lipskij