Paskirtas finansavimas sporto projekto įgyvendinimui

Paskirtas finansavimas sporto projekto įgyvendinimui

„Jaunimo ir neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir badmintono sporto skatinimas“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-839 „Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2024 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“, paskirtos Sporto rėmimo fondo lėšos finansuojamam sporto projektui Nr. SRFSIĮ-2022-1-0642 / FAV „Jaunimo ir neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir badmintono sporto skatinimas“.Bendra projekto išlaidų suma sudaro 34000,58 EUR. Nijolės Genytės socialinės globos namų lėšos sudarys 10 procentų nuo finansuojamos sumos.Šis projektas skirtas fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2022-07-04. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023-09-30.