Laikino atokvėpio paslauga

Informacija atnaujinta: 2021.02.18


INFORMACIJA APIE NIJOLĖS GENYTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

TEIKIAMA LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGĄ


Laikino atokvėpio paslauga pradėta teikti nuo 2019m. balandžio 1 d.


Šiai paslaugai teikti įstaigoje įsteigtos 5 vietos


Laikino atokvėpio paslauga - tai savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas - suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Laikino atokvėpio paslaugos bus teikiamos asmenims, kurie nėra anksčiau gavę tokios paslaugos ir kuriems dėl proto ar (ir) psichikos sutrikimų nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis arba 40 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Laikino atokvėpio paslauga asmeniui gali būti teikiama iki 24 valandų per parą / 7 parų per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį. Bendra paslaugos teikimo trukmė negali viršyti 90 parų per 12 mėnesių.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo prioritetui nustatyti kriterijai:

· bent vienas iš paslaugos gavėjo tėvų ar globėjų serga;

· paslaugos gavėjo šeimoje yra mažamečių vaikų;

· paslaugos gavėją globoja ar prižiūri vienas iš tėvų;

· paslaugos gavėjo šeimoje yra kiti sergantys ar neįgalūs šeimos nariai;

· paslaugos gavėją globojantiems bent vienam iš tėvų ar globėjų skubiai tenka vykti į darbo komandiruotę;

· paslaugos gavėjo tėvų ar globėjų darbo grafikas trumpam laikotarpiui perkeliamas į vakarus ar savaitgalius;

· krizė paslaugos gavėjo šeimoje, pervargimas, perdegimo sindromas (emocinių, protinių ir fizinių jėgų išsekimas, kylantis dėl ilgalaikės asmens su negalia priežiūros ir / arba slaugos).

Kiti poreikiai:

· paslaugos gavėjo tėvai ar globėjai išvyksta atostogauti;

· paslaugos gavėjo tėvams ar globėjams reikia lydėti kitą šeimos narį – vaiką ar suaugusį į kelionę;

· paslaugos gavėjo šeimai reikia pailsėti;

· paslaugos gavėjo šeimai iškyla būtinybė atlikti ūkio ar žemės priežiūros darbus ir kt.

Turite kreiptis ne vėliau kaip trys dienos iki laikino atokvėpio paslaugos suteikimo. Priėmimas laikino atokvėpio paslaugai vyksta tik darbo dienomis ir darbo valandomis.

Laikino atokvėpio paslaugai teikti reikalingi šie dokumentai: prašymas; neįgaliojo pažymėjimo kopija, darbingumo lygio pažyma, sveikatos forma Nr. 027/a. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; dokumentus ar kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą.


Paslaugas Jums suteiksime valstybinėje biudžetinėje įstaigoje Nijolės Genytės socialinės globos namai, adresu Klevų g. 27, Pabradės m., Švenčionių raj.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją socialinėms paslaugoms: Svetlaną Ryliškienę

Kontaktai: tel./faks. 8 610 73530 , el.p. svetlana.ryliskiene@ngenytesocgloba.lt

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠAS

SUTARTIS DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO

PRAŠYMO FORMA DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS PRATĘSIMO

PRAŠYMO FORMA