​PROJEKTAS „JAUNIMO IR NEĮGALIŲJŲ FIZINIO AKTYVUMO IR BADMINTONO SPORTO SKATINIMAS“

PROJEKTAS

„JAUNIMO IR NEĮGALIŲJŲ FIZINIO AKTYVUMO IR BADMINTONO SPORTO

SKATINIMAS“

Nijolės Genytės socialinės globos namai nuo 2022 m. liepos mėnesio įgyvendina badmintono

sporto skatinimo projektą bendrai finansuojamą valstybės biudžeto (sporto rėmimo fondo) lėšomis,

kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos.

Projekto dalyviams suorganizuotos 8 e. paskaitos aktyvaus judesio, sporto, mitybos ir sveikatos

temomis, 96 grupinės badmintono treniruotės ir 4 vienos dienos sporto stovyklos. Pagerinti fiziniai

ir psichoemociniai sveikatos rodikliai.

Projekto treneriai Marius Šlaustas, Paulius Kamarauskas ir Globos namų sporto ir užimtumo

specialistas Česlovas Šerėjus palaiko ryšį su kiekvienu projekto dalyviu, vykdo apklausas ir

motyvuoja tęsti veiklas, žymi bei seka jų lankomumą, vertina sveikatos progresą, palaiko ir

motyvuoja kiekvieną projekto dalyvį.

Baigus treniruočių ir stovyklų programą kiekvienas dalyvis gauna prizą – marškinėlius su projekto

logotipu ir jam sudarytos galimybės integruotis į reguliarias badmintono treniruotes.

Projekto treniruotės 1 kartą per savaitė vyksta Nijolės Genytės socialinės globos namų sporto salėje

ir 2 kartus per savaitę įmonės ,,Intersurgikal“ sporto salėje. Esame labai dėkingi įmonės

,,Intersurgikal“ vadovybei už suteikta galimybę organizuoti fizinio aktyvumo užsiėmimus,

badmintono treniruotes, varžybas ir stovyklas taip prisidedant prie jaunimo ir neįgaliųjų fizinio

aktyvumo ir badmintono sporto skatinimo.